باسہولت چھپنے والا متن

نوٹیفیکیشن

14th April 2009  |  PAS/Legis-G-2/2008/597

Summoning of the Provincial Assembly of Sindh

To,
    All Members,
    Provincial Assembly of Sindh.

Sub: Summoning of the Provincial Assembly of Sindh.

          I am to state that Governor of Sindh in exercise of the powers conferred upon him by clause (a) of Article 109 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973 has been pleased to summon the Provincial Assembly of Sindh to meet on Thursday, the 16th April, 2009 at 09.30 a.m. in the Sindh Assembly Building, Karachi.


                                                                                                                                                                HADI BUX BURIRO             
                                                                                                                                                                      SECRETARY                 
                                                                                                                                               PROVINCIAL ASSEMBLY OF SINDH